СЕАНС

МІСЬКОГО

СКАНУВАННЯ

'19

10 ЧЕРВНЯ – 14 ЛИПНЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА